Woont uw Ex-partner weer samen?

Belangrijk is het aantonen
artikel 1:160 BW

Als u vermoedt dat uw ex-partner weer samenwoont, is het uiteraard zonde dat u nog partneralimentatie betaald. Sterker nog de ex-partner heeft er niet eens recht meer op volgens de wet.

De rechtbank en de Hoge Raad heeft namelijk duidelijke criteria gesteld wanneer de partneralimentatie verlengd mag worden (naar nihil).

Een aantal feiten

Een vast gegeven is dat 97,1% van de mensen na een onderzoek van de partneralimentatie af is door nihil stelling. 100% terugvorderen van de onderzoekskosten behoort dan ook nog eens tot de mogelijkheden en in de jurisprudentie blijkt dat reeds meer dan 611 zaken u voor gingen.

97,1% krijgt nihil stelling na gedegen onderzoek
97,1% krijgt nihil stelling na gedegen onderzoek
100% kreeg de kosten van onderzoek terug bij NIHIL stelling

Feitelijk verblijfadres constateren

Vaststellen van het feitelijk geregistreerd adres is een vereiste

Duurzame affectieve relatie

Is er een duurzame affectieve relatie tussen uw ex-partner en de nieuwe relatie?

Aantonen samenwonen

Aantonen samenwonen met behulp van onderzoek en het samenwoonpercentage.

Gemeenschappelijke huishouding

Vaststellen van feiten in 'anderzijds in elkaars verzorging voorzien'

HOE WERKT EEN ONDERZOEK

Wij werken samen met u aan bewijsmateriaal om onomstotelijk aan te tonen hoe de feitelijke situatie van uw ex-partner is. Door onze speciaal ontwikkelde werkwijze en gedegen onderzoek staat u veel sterker in uw recht, want alle aspecten die de Hoge Raad heeft bepaald wordt door ons onderzocht.

Het aantonen van een duurzame affectieve relatie
Het samenwonen van elkaar conform samenwoonpercentage
Aantonen gemeenschappelijke huishouding
Vastleggen van de feiten en omstandigheden
En dat totaal onafhankelijk

De stappen die we doen.

Hieronder staat de standaard opsomming van de stappen die wij (meestal gezamenlijk met u) nemen

Overeenkomst voor een vooronderzoek

Als eerste wordt er een vooronderzoek opgestart om zekerheid te krijgen.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd

Dit neemt maximaal 8 weken in beslag en er wordt daarna advies gegeven

Het Volledige onderzoek

Een volledig partneralimentatie-onderzoek wordt uitgevoerd bij positief advies

Aanleveren van de informatie

U levert ons alle informatie aan. Dit gebruiken we voor het onderzoek.

Strategische analyse en overleg

Het resultaat van het vooronderzoek wordt met u doorgenomen

Nihil stelling partneralimentatie

Na het onderzoek zal de partneralimentatie nihil verzoek worden behandeld

Allemaal duidelijk maar wat zijn de prijzen?

We nemen aan dat u de andere pagina's met informatie en hoe een onderzoek werkt heeft gelezen. Alle genoemde observaties hieronder worden in de periode strategisch ingedeeld op diverse uren en dagen waaronder ook 24 uurs observaties.

Wij doen altijd verplicht eerst een vooronderzoek dit is om u te beschermen tegen onnodige kosten en ons succespercentage van boven de 90% te handhaven. De kosten van het vooronderzoek worden uiteraard in mindering gebracht bij een volledig onderzoek.

 • VOORONDERZOEK

  2.999 / excl. btw

 • Advies en begeleiding
 • Administratief onderzoek
 • Digitaal onderzoek
 • 1 ronde aan observaties
 • Strategisch vervolgadvies
 • Doorlooptijd 4 tot 8 weken
 • Proces-verbaal van onderzoek
 • Partneralimentatie onderzoek volledig

  Bereken kosten / online

 • Advies en begeleiding
 • Vooronderzoek resultaat wordt meegenomen
 • Volledig onderzoek
 • Analyses door specialist
 • Procesverbaal van onderzoek
 • doorlooptijd 1 - 4 maanden

Wat zeggen ze over ons?

Hier staat wat een aantal klanten over ons hebben gezegd.

alvast wat antwoorden op mogelijke vragen.

We krijgen vrijwel dagelijks wel vragen over dit onderwerp, we proberen deze natuurlijk een beetje voor te zijn. Kijk dan ook of het antwoord hieronder al staat vermeld.

Ja dat is geheel correct, elk onderzoek naar partneralimentatie wordt gedaan conform de werkwijze voor artikel 1:160 BW in combinatie met het samenwoonpercentage (https://nl.wikipedia.org/wiki/(samen)Woonpercentage)

Ja we maken enkel en alleen gebruik van vergunninghoudende recherchebureaus, onze voornaamste partner is Strongwood – interPI een bureau dat sinds 1997 dit soort onderzoeken doet.

De kosten van het vooronderzoek worden direct gefactureerd en na ontvangst van betaling zal dit vooronderzoek direct starten, uiteraard wordt dit in overleg met u gepland.

Bij een vervolg onderzoek is het standaard zo dat u 50% vooraf betaald, na een maand nog eens 25% en voordat de rapportage wordt uitgeleverd de laatste 25%. Ook heeft u de mogelijkheid om het bedrag in 1 keer te betalen in ruil krijgt u daarvoor een 3% partneralimentatie.com betaalkorting (helaas kunnen we niet meer geven).

Nee pertinent niet! Dit heeft te maken met het feit dat onafhankelijk onderzoek wordt gedaan en de vergunningseisen dit beperken . Er wordt dus altijd onafhankelijk onderzoek gedaan en wij rapporteren niet ‘naar de mond’ van onze klant maar op basis van feitelijke waarheidsbevinding.

Voor alle onderzoek gerelateerde zaken betaald u direct aan het vergunninghoudend recherchebureau waarmee wij zaken doen.

Alle mediation gerelateerde zaken betaald u direct aan ‘Strongwood’, de partij die dit voor ons uitvoert.

Alle advocaat gerelateerde zaken betaald u wegens de wet rechtstreeks aan de advocaat naar keuze.